Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Konsekwencje umowy społecznej

Mówiąc o koncepcji umowy społecznej, wchodzimy w wielowiekowy spór dotyczący tego, czy publiczna władza i prawo mają źródła w wewnętrznej naturze człowieka lub w prawie boskim czy też są konsekwencją umowy zawieranej przez ludzi z określonych, racjonalnych powodów. Koncepcje umowy w wersjach powstałych w czasach nowożytnych wiążą się z założeniem, że ludzie, którzy pierwotnie żyją w tzw. stanie natury, dobrowolnie porzucają ten stan i właśnie na drodze umowy przechodzą do życia w zorganizowanym społeczeństwie.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano