Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Konserwatyzm a liberalizm – porównanie

Po zapoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz najważniejsze założenia ideologii liberalnej i konserwatywnej w obszarze najistotniejszych wartości, poglądów na naturę człowieka oraz w odniesieniu do funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Porównasz założenia myśli liberalnej i konserwatywnej. Przeanalizujesz zakres realizacji idei konserwatywnych i liberalnych przez partie obecne na polskiej scenie politycznej.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano