Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Konserwatyzm

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz, czym jest państwo według konserwatystów. Scharakteryzujesz cele społeczne, jakie powinno realizować państwo konserwatywne. Przeanalizujesz konserwatyzm brytyjski i amerykański.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano