Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz okoliczności powstania Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Scharakteryzujesz cele i wartości, które przyświecały twórcom Konwencji. Przeanalizujesz katalog praw i wolności człowieka uregulowanych w Konwencji.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano