Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Kurs „Jak tworzyć treści historyczne z użyciem digital storytellingu”

Zapraszamy do wyjątkowego kursu przeznaczonego dla nauczycieli i nauczycielek historii oraz edukatorów i edukatorek, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat digital storytellingu, czyli opowiadania o historii z użyciem narzędzi cyfrowych. Podczas tego kursu samodzielnie opracujesz oś czasu i dowiesz się, jak wykorzystać innowacyjne narzędzia cyfrowe, multimedia i techniki wizualnego storytellingu. Wszystkie materiały w kursie oparte są na modelu uczenia przez doświadczenie, który stworzył David Kolb. 

Kolekcja Cyfrowa Historia Najnowsze
Skopiowano