Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Kwadratura koła, czyli spór arabsko-izraelski o rządy nad Palestyną w latach 1945–1949

Lekcje i ćwiczenia E-podręczniki
Skopiowano