Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Kwadratura koła, czyli spór arabsko-izraelski o rządy nad Palestyną w latach 1945–1949

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz, dlaczego tak trudno było o pokojowe rozwiązanie sporu pomiędzy Arabami i Żydami w Palestynie. Wskażesz cele polityki państw arabskich, Związku Sowieckiego, Stanów Zjednoczonych oraz Izraela na Bliskim Wschodzie. Opowiesz o przyczynach druzgocącej klęski militarnej koalicji państw arabskich z młodym i niewielkim państwem Izrael. Wskażesz skutki, jakie przyniosło ze sobą powstanie Izraela oraz jego zwycięstwo w wojnie z Arabami.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano