Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Media – czwarta władza?

Monteskiusz jest autorem zasady trójpodziału władz. Podzielił on władzę na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Obecnie do monteskiuszowskiej triady można dołożyć kolejny element – media, które określa się mianem czwartej władzy. Czy tak jest w rzeczywistości?

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano