Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Międzynarodowe wysiłki na rzecz zwalczania terroryzmu

Wydarzenia z 11 września 2001 r. oraz zamachy w Madrycie i w Londynie uzmysłowiły wszystkim, jak wielkim wyzwaniem dla państw, organizacji międzynarodowych i obywateli jest skuteczne przeciwstawienie się terroryzmowi. Jest on jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa, stabilności i demokracji we współczesnym świecie, a zapobieganie mu i zwalczanie go powinny stanowić priorytet międzynarodowej polityki na rzecz pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano