Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

„Mieliśmy poczucie misji”. Ludzie Solidarności

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz, dlaczego ludzie związani z Solidarnością zasługują na miano bohaterów. Scharakteryzujesz rolę, jaką w ruchu zwanym Solidarnością odegrali Lech Wałęsa i Anna Walentynowicz. Przeanalizujesz różnice i podobieństwa losów wybranych działaczy Solidarności.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano