Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Model władz lokalnych i regionalnych w Polsce

Większości młodych ludzi w Rzeczypospolitej Polskiej trudno sobie wyobrazić, że to, co ich otacza, cała demokratyczna rzeczywistość ma dopiero trzy dekady, że samorząd terytorialny w obecnej postaci powstał dopiero 1 stycznia 1999 r. Dla większości uczniów szkół średnich to dużo więcej niż całe ich dotychczasowe życie. Dlatego wspólnie powinniśmy dbać o demokratyczne działanie instytucji państwowych. By tak się stało, należy znać zasady funkcjonowania władz lokalnych i regionalnych w Polsce.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano