Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Modele dekomunizacji i lustracji

Po zapoznaniu się z materiałem: Zdefiniujesz pojęcie lustracji i dekomunizacji. Wyjaśnisz historyczne uwarunkowania tych procesów. Scharakteryzujesz modele lustracji i dekomunizacji.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano