Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Modele rodziny

Model to wzór, niekoniecznie do naśladowania. W naukach społecznych, tak jak we wszystkich innych, jest pewną konstrukcją teoretyczną porządkującą rzeczywistość. W ten sposób pozwala nam się w niej rozeznać. Dzięki temu lepiej tę rzeczywistość rozumiemy i lepiej w niej funkcjonujemy. Gdy poznasz różne modele rodziny, zrozumiesz, że nikt nie może nakazać realizowania jedynie słusznego wzorca relacji rodzinnych. Zapoznanie się z wieloma wzorcami uzmysłowi ci, jak złożona jest rzeczywistość, w której tak wielka liczba rodzin daje się przyporządkować do kilku modeli.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano