Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Najczęściej spotykane patologie władzy

Po zaoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz pojęcie patologie władzy. Przeanalizujesz najczęściej spotykane patologie władzy i wskażesz przykłady ich występowania. Rozważysz negatywne konsekwencje biurokratyzacji, korupcji, nepotyzmu i demagogii.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano