Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Najważniejsze kodeksy prawa w Polsce

Być może pamiętasz z lekcji historii słynny Kodeks Hammurabiego – jeden z najstarszych kodeksów świata, za pomocą którego ten babiloński władca chciał zunifikować i usystematyzować obowiązujące w jego państwie prawa. To z tego kodeksu wywodziła się drastyczna zasada oko za oko, ząb za ząb. Znacznie późniejszym, ale równie znanym, był regulujący ideę rewolucji w latach 1789–1799 francuski kodeks cywilny z początku XIX w., zwany Kodeksem Napoleona. Kodeks ten obowiązywał przez pewien czas – w Księstwie Warszawskim i początkowo również w Królestwie Polskim, a we Francji, wielokrotnie nowelizowany, obowiązuje nadal.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano