Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Nie jesteś sam. Człowiek jako istota społeczna

Nauczysz się: umiejscowić siebie i swoich najbliższych w społeczeństwie; wyjaśniać znaczenie słów Arystotelesa: „Człowiek jest istotą społeczną”; rozumieć, jakie czynniki wpływają na twoje zachowania wobec innych osób; wymieniać różne rodzaje więzi społecznych i oceniać ich znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano