Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Nowe prądy ideowe: alterglobalizm i ekologizm

Proces ewolucji poglądów politycznych i społecznych w społeczeństwie polskim jest poddany tym samym zmianom, co przemiany globalne. Pojawienie się nowych prądów ideowych czy też ideologii jest konsekwencją zmian społecznych. Wzrasta świadomość ekologiczna społeczeństw, które coraz głośniej domagają się radykalnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Dało to początek licznym ruchom ekologicznym i całej ideologii związanej z ekologizmem. Postępujący proces globalizacji i jego konsekwencje zaś doprowadziły do wykształcenia się ruchu alterglobalistycznego, którego zwolennicy są przeciwnikami tego zjawiska.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano