Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Nowy terroryzm

Wszyscy widzimy, że świat się zmienia. Globalizacja i nowe technologie wpływają nie tylko na gospodarkę, kulturę lub życie codzienne, ale także zmieniają oblicze konfliktów i zagrożeń, w tym terroryzmu. Nie mamy już do czynienia z klasycznym terroryzmem, znanym z użycia siły i przemocy w stosunku do konkretnych, wcześniej wytypowanych osób. Terroryzm współczesny ma całkiem inne oblicze, któremu należy się przyjrzeć.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano