Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Od liberalizmu do totalitaryzmu – idee polityczne

Po zapoznaniu się z materiałem: zdefiniujesz, czym jest ideologia; rozróżnisz główne demokratyczne i niedemokratyczne ideologie polityczne; rozpoznasz ideologie totalitarne; scharakteryzujesz różnice pomiędzy programami politycznymi partii politycznych; uzasadnisz, dlaczego debaty są potrzebne.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano