Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Ojcowie Europy

Po zapoznaniu się z materiałem: Przeanalizujesz typy poleceń do ćwiczeń dotyczących ojców Europy. Ocenisz swoją wiedzę, wykonując zestaw ćwiczeń. Wymienisz ojców Europy. Scharakteryzujesz wkład ojców Europy w proces integracji europejskiej. Ocenisz idee, które promowali ojcowie Europy.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano