Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Organizacje społeczne

  • organizacje obywatelskie niezależne od władz publicznych (choć korzystające niekiedy z ich finansowego wsparcia). Wiele z nich zajmuje się obroną praw człowieka w różnych krajach (Komitety Helsińskie), działaniami na rzecz uwolnienia więźniów politycznych (Amnesty International), pomocą humanitarną (Polska Akcja Humanitarna), inne – działalnością oświatową (Społeczne To- warzystwo Oświatowe) czy edukacją obywatelską (Centrum Edukacji Obywatelskiej). Organizacje te nazywa się także pozarządowymi (ang. non-governmental organizations; NGO’s).

Sprawdź w Encyklopedii PWN

Encyklopedia PWN Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano