Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Osiągnięcia ONZ

Po zapoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz cele powstania i funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Omówisz strukturę organów ONZ. Przeanalizujesz wybrane działania podejmowane przez ONZ i ocenisz ich skuteczność. Wskażesz osiągnięcia Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego oraz Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano