Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Państwo demokratyczne – kryteria

Po zapoznaniu się z materiałem: Wskażesz różnice pomiędzy mechanizmami funkcjonowania demokracji bezpośredniej i pośredniej. Scharakteryzujesz sposoby realizacji modelu podziału władzy w państwach demokratycznych. Zdefiniujesz pojęcie państwa prawa i ocenisz znaczenie zasad prawa dla trwałości demokracji.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano