Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Pierwsze formy współpracy europejskiej

Po zapoznaniu się z materiałem: Przeanalizujesz typy poleceń do ćwiczeń dotyczących pierwszych form współpracy europejskiej. Ocenisz swoją wiedzę, wykonując zestaw ćwiczeń. Scharakteryzujesz pierwsze formy współpracy europejskiej.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano