Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Plan Marshalla (1947). Amerykańska pomoc dla zrujnowanej Europy

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz, dlaczego Amerykanie po II wojnie światowej zaoferowali Europejczykom ponad 10 miliardów dolarów pomocy w ramach planu Marshalla oraz dlaczego Polska nie znalazła się w gronie obdarowanych. Ocenisz tę pomoc i jej konsekwencje, korzystając z opinii różnych historyków. Określisz, jakie znaczenie miał plan Marshalla dla początków integracji europejskiej.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano