Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Podstawy prawne działalności związków wyznaniowych

Wolność religijną, czyli wolność sumienia i wyznania, jedno z podstawowych praw człowieka, gwarantują nie tylko dokumenty międzynarodowe. Państwa, w ramach swoich przepisów wewnętrznych, doprecyzowują kwestie związane z działalnością kościołów i związków wyznaniowych. Państwo polskie nie jest tu wyjątkiem.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano