Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Polacy w Wielkiej Brytanii – emigracja po 2004 roku

Migracja Polaków do Wielkiej Brytanii po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. była jedną z największych migracji w powojennej historii zarówno Polski, jak i kraju przyjmującego. Wedle różnych szacunków w ciągu pierwszych trzech lat od akcesji na Wyspy wyjechało od 400 tys. (dane brytyjskiego Office for National Statistics) do ponad miliona naszych rodaków (Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego). Wielka Brytania była jednym z trzech krajów „starej Unii”, które pozwoliły nowym migrantom z Unii Europejskiej bez przeszkód osiedlać się i pracować – kraje takie jak Francja i Niemcy wprowadziły tzw. okresy przejściowe, czyli ograniczenia opóźniające to prawo.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano