Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Polak… dwa bratanki – o stosunkach międzynarodowych i relacjach w polityce

Polityka międzynarodowa to sfera licznych, krzyżujących się ze sobą zależności, nacisków, wpływów – i sojuszy. Gra wzajemnych interesów dotyczy wszystkich. Od sieci międzynarodowych stosunków zależy w dużej mierze zarówno bezpieczeństwo, jak i rozwój ekonomiczny państwowych podmiotów. Polska nie jest tu do wyjątkiem. Warto więc zastanowić się nad kształtem naszych obecnych relacji z innymi państwami.

Filmy UW Filmy i nagrania
Skopiowano