Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Polish refugees flee Poland and arrive in refugee camps in Iran (Persia) (1943) (język angielski)

Filmy i nagrania
Skopiowano