Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Polska – kraj zróżnicowany kulturowo?

Nauczysz się: wymieniać najważniejsze akty prawne regulujące prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce; dyskutować na temat różnic między mniejszościami narodowymi i etnicznymi mieszkającymi w Polsce; definiować pojęcie tożsamości i określać co ją kształtuje; opisywać wartości płynące z różnorodności kulturowej ludności zamieszkującej Polskę.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano