Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Polska racja stanu

Każde państwo stara się osiągnąć cele, które wynikają z jego konstytucji i funkcji, jakie ma do zrealizowania. Funkcje te dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne dotyczą spraw związanych z funkcjonowaniem obywateli w państwie i zapewnieniem im warunków do rozwoju. Funkcje zewnętrzne dotyczą obrony granic i prowadzenia polityki zagranicznej. Niektóre z celów dotyczą żywotnych interesów państwa, co sprawia, że rządzący traktują je priorytetowo i gotowi są do podejmowania bezkompromisowych działań. Należą do nich niepodległość, integralność terytorialna i utrzymywanie ładu wewnętrznego. Interes państwa określany jest jako „racja stanu”. Dążenie do jej realizacji jest priorytetem w polityce realizowanej przez państwo – tak w sferze krajowej, jak i międzynarodowej.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano