Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Postawy społeczeństwa po 1945 r. – prof. Andrzej Friszke, Polska Akademia Nauk

Wschodnie terytoria przedwojennej II Rzeczypospolitej trafiły do Związku Radzieckiego. W zamian Polska otrzymała tzw. Ziemie Zachodnie należące przed wojną do Niemiec. 🔹 Jakie uczucia towarzyszyły mieszkańcom Polski w 1945 roku? 🔹 Jak poparcie dla swoich rządów próbowali uzyskiwać komuniści? 🔹 Kto był ich najważniejszym przeciwnikiem w walce o władzę nad krajem?

Filmy Obywatelski HiT Kolekcja Obywatelski HiT Filmy i nagrania
Skopiowano