Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Postrzeganie grupy „własnej” i „obcej”

Nie ma wątpliwości, że człowiek jest istotą społeczną i żyje w społeczeństwie, ale czym właściwie ono jest? Czy istnieje prosta definicja tego terminu? Nie istnieje. Pojęcie społeczeństwa jest jednym z najbardziej niejednoznacznych i złożonych pojęć socjologicznych, wymagających różnorakich definicji i interpretacji. Jest jednak punkt wspólny w każdym postrzeganiu konceptu społeczeństwa i jest nim człowiek oraz problematyczne rozróżnienie między grupą „własną” i „obcą”, między „nami” a „innymi”.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano