Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Powstanie NSZZ “Solidarność”

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz, dlaczego o „Solidarności” uczy się w szkołach niemal na całym świecie, a jej logo należy do najbardziej rozpoznawanych polskich symboli. Określisz, na ile „Solidarność” była związkiem zawodowym, na ile ruchem społecznym, a na ile organizacją polityczną. Wytłumaczysz, dlaczego „Solidarność” była traktowana przez władze komunistyczne za poważne zagrożenie dla wszystkich państw bloku sowieckiego.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano