Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Poznański Czerwiec 1956 – Agnieszka Jankowiak-Maik, Babka od histy  

Śmierć Józefa Stalina w 1953 r. rozpoczęła okres odwilży w ZSRR i innych krajach bloku wschodniego, w tym w PRL. Odwilż w Polsce przyspieszyła w 1956 r. W czerwcu, z powodu trudnej sytuacji gospodarczej strajk generalny zorganizowali robotnicy w Poznaniu. Władza komunistyczna wysłała wojsko, aby stłumić protesty. W październiku 1956 r. do władzy w Polsce doszedł Władysław Gomułka, komunista odsunięty z partii i więziony w czasach stalinowskich. Polska nadal pozostawała krajem autorytarnym i zależnym od Związku Radzieckiego, jednak czasy stalinowskiego terroru odeszły w przeszłość. 🔹 Jakie tezy znajdowały się w tajnym referacie, który przywódca ZSRR Nikita Chruszczow wygłosił zimą 1956 roku? 🔹 Czego domagali się robotnicy strajkujący w Poznaniu czerwcu 1956 roku? 🔹 Co zmieniło się po dojściu do władzy Władysława Gomułki? O odwilży 1956 r., a w szczególności poznańskim Czerwcu opowiada Babka od histy, Agnieszka Jankowiak-Maik.

Filmy Obywatelski HiT Kolekcja Obywatelski HiT Filmy i nagrania
Skopiowano