Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Praska wiosna

Zła sytuacja gospodarcza Czechosłowacji i jedynie niewielkie zmiany związane z destalinizacją sprawiły, że miejscowi intelektualiści partyjni zaczęli jawnie krytykować konserwatywną część Komunistycznej Partii Czechosłowacji (KPCz). Na początku 1968 r. odsunięto od władzy przywódców kierujących KPCz i państwem od czasów stalinowskich. Hasła przeprowadzenia reformy panującego systemu politycznego, a także coraz śmielsze wystąpienia Czechosłowaków domagających się liberalizacji życia społecznego wzbudziły zaniepokojenie przywódców partii komunistycznych w innych państwach bloku sowieckiego. Wprowadzane w 1968 r. demokratyczne przemiany w Czechosłowacji zakończyła interwencja wojsk Układu Warszawskiego.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano