Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Prawa i obowiązki obywatelskie

Fundamentem konstytucyjnych praw i wolności jest zasada godności człowieka, przywołana w Preambule [uroczysty wstęp] do Konstytucji RP („Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi…”).

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano