Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Prawa i wolności zagwarantowane w Konstytucji RP

Uchwalona 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zawiera katalog podstawowych wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela. Są one zapisane w rozdziale II, zaraz po naczelnych zasadach ustrojowych. To dobitnie świadczy, jak istotną rolę w życiu politycznym i społecznym odgrywają prawa i obowiązki nakładane na obywatela, oraz jak bardzo ważne jest ich wypełnianie. Każdy z nas powinien znać konstytucyjnie przysługujące nam prawa i nakładane na nas obowiązki, ponieważ ich niedopełnienie może wiązać się z sankcjami.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano