Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Prawo karne i prawo wykroczeń cz. 3

Prawo karne i prawo wykroczeń należą do gałęzi prawa publicznego. Przepisy te przede wszystkim mają na celu chronić interes zbiorowości, a pośrednio również interes jednostki.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano