Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Praworządność i państwo prawa

Po zapoznaniu się z materiałem: Przedstawisz cechy koncepcji praworządności. Scharakteryzujesz państwo prawa. Przeanalizujesz zasady organizacji i funkcjonowania władzy sądowniczej.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano