Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Problemy społeczne – korupcja

Po zapoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz korupcję jako przejaw patologii życia publicznego. Ocenisz skalę korupcji i skuteczność jej zwalczania. Przeanalizujesz przepisy prawne, które odnoszą się do walki z korupcją.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano