Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Proces sowietyzacji Europy Środkowo-Wschodniej

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz, jak przebiegała sowietyzacja Europy Środkowo‑Wschodniej. Scharakteryzujesz, na czym polegała w polityce komunistów tzw. taktyka salami. Przeanalizujesz model gospodarki wprowadzanej w państwach podległych Związkowi Sowieckiemu.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano