Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Przejawy patriotyzmu

Aby móc czuć się dumnymi z własnej ojczyzny, musimy uczyć się jej historii, tradycji i zwyczajów. Jednak równie ważne, jak celebrowanie państwowych świąt i rocznic jest codzienne dbanie o rozwój naszego kraju i społeczeństwa. Współcześnie patriotyzm oznacza nie tylko gotowość do poświęcenia życia w sytuacji zagrożenia losów państwowości. Dzisiaj, w czasach pokoju, patriotyzm stanowi połączenie rozmaitych działań na rzecz dobra naszej ojczyzny – od celebrowania ważnych dla naszej historii uroczystości, przez aktywność polityczną, społeczną i gospodarczą, aż po wspólne przeżywanie podniosłych momentów sportowych i rozmaite formy artystycznego wyrazu miłości i przywiązania do Polski.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano