Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Przekształcenia ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej na przełomie lat 80. i 90. XX w.

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz, jaki wpływ na zmiany zachodzące w innych krajach Europy Środkowo‑Wschodniej miała działalność „Solidarności”. Wybierzesz wydarzenia, które twoim zdaniem miały decydujące znaczenie dla rozpoczęcia zmian zachodzących w Europie Środkowej i Wschodniej. Wskażesz, jak przebiegał proces zmian w wielu europejskich krajach komunistycznych.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano