Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Przemiany kulturowe i cywilizacyjne na świecie w latach zimnej wojny

Zimna wojna, zapoczątkowana w 1945 r., a zakończona symbolicznie upadkiem reżimów komunistycznych w 1989 r. i samego ZSRS w 1991 r., na kilka dziesięcioleci podzieliła świat. Z jednej strony istniały dwa zwalczające się bloki: demokratyczny, z dominującą rolą Stanów Zjednoczonych i państw Europy Zachodniej, z drugiej – komunistyczny, narzucony Europie Środkowo‑Wschodniej przez ZSRS, ale też „eksportowany” na inne kontynenty. Jednak podział ten nie był szczelny – nowe idee przenikały bowiem za żelazną kurtynę. Dotyczyło to takich przemian społecznych jak np. powszechne migracje ludności do miast oraz szeroko dostępna edukacja, zmian cywilizacyjnych (np. postępu medycyny) czy kulturowych. Po latach widać, że paradoksalnie wiele zmian przebiegało dość podobnie, równolegle.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano