Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Przemiany społeczno‑gospodarcze w Polsce w latach 1950–1955

Na sytuację gospodarczą Polski w pierwszej połowie lat 50. XX w. ogromny wpływ miały zmiany zachodzące w sytuacji wewnętrznej oraz zaostrzenie się warunków międzynarodowych. Dla sytuacji wewnętrznej istotna była likwidacja resztek samodzielności PPS i ostateczne jej połączenie z PPR w Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Stanowiło to zapowiedź zmiany kursu polskiej gospodarki, która odtąd miała szybko upodabniać się do modelu sowieckiego.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano