Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Przemiany społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe lat 90.

Po zapoznaniu się z materiałem: Dowiesz się, jakie były kolejne etapy budowy państwa demokratycznego w Polsce. Poznasz głównych uczestników gry politycznej w Polsce w latach 90. Dowiesz się na czym polegała tzw. terapia szokowa Leszka Balcerowicza.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano