Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Przemiany ustrojowe w latach 1989-1997

Po zapoznaniu się z materiałami: Przeanalizujesz, jak kształtowała się nowa scena polityczna. Wytłumaczysz, czym była tzw. wojna na górze i w jaki sposób wpłynęła na wyniki wyborów prezydenckich w 1990 roku. Wyjaśnisz, jaki ustrój ustalała nowa konstytucja.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano