Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Racja stanu

  • interes państwa, którym kierują się władze, określając długofalowe cele polityczne i podejmując działania mające prowadzić do ich realizacji. Za rację stanu najczęściej uznaje się zachowanie suwerenności i integralności terytorialnej, zapewnienie bezpieczeństwa państwa i jego silnej pozycji międzynarodowej.
  • ***
  • Zobacz w Encyklopedii PWN
Encyklopedia PWN Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano