Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Reaganomika i thatcheryzm

Po zapoznaniu się z materiałem: Przedstawisz sylwetki dwojga niezwykle charyzmatycznych przywódców świata zachodniego: prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana i premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Wskażesz cechy charakterystyczne polityki gospodarczej prowadzonej przez tych przywódców. Ocenisz reaganomikę i thatcheryzm z różnych punktów widzenia, m.in. przedsiębiorcy, menedżera dużej firmy, robotnika przemysłowego oraz działacza lub działaczki robotniczych związków zawodowych.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano