Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Referendum ludowe 1946 r. i wybory parlamentarne

Po zapoznaniu się z materiałami: Przeanalizujesz pytania referendum oraz to, w jakiej atmosferze przebiegało. Wyjaśnisz, dlaczego opozycja nie popierała głosowania „3XTAK”. Scharakteryzujesz sposoby wykorzystywane przez komunistów, aby zdobyć i utrzymać władzę.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano